Intervisie voor vFAS

Een van de vereisten voor vFAS-lidmaatschap is het volgen van 8 uur intervisie onder begeleiding van een door de Nederlandse Orde van Advocaten en vFAS erkende intervisiebegeleider. Annemarie de Graaf voldoet aan deze criteria en kan jou of een vaste groep ondersteunen.

Onze Expertise:

Wij hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van diverse groepen zoals psychologen, mediators en advocaten. Onze focus ligt op het faciliteren van intervisie voor professionals die hun vakgebied willen verbeteren. Het familie- en erfrecht is een prachtig maar uitdagend vakgebied, waarin professionals regelmatig met complexe dilemma’s worden geconfronteerd. Dan is het prettig en leerzaam om deze vragen met collega’s te bespreken, begeleid door Annemarie de Graaf.

Wat wij bieden:

Onze intervisiebijeenkomsten, waarbij we verschillende methoden toepassen, bieden u de kans om deze dilemma’s en vragen te bespreken. We hechten er waarde aan dat de intervisiemethode niet op zichzelf staat, maar dat deze juist dient als een middel om een diepgaande dialoog binnen de groep te bevorderen. We creëren een ontspannen setting waarin deelnemers ruimte en tijd hebben om het dilemma met elkaar te verkennen en te verdiepen.

Wij hebben speciale groepen samengesteld voor vFAS-leden, aangezien de eis is dat minimaal 6 vFAS-advocaten deelnemen aan elke groep. Ook begeleiden wij vaste intervisiegroepen soms volledig, soms een enkele bijeenkomst of in de vorm van een combinatiedag (ochtend trainen en in de middag intervisie).

Ontwikkel Uw Vaardigheden:

Wij vinden het net als de vFAS belangrijk dat uw vak voortdurende verbetering vereist. Door onze erkende intervisiebegeleiding te volgen, kun je niet alleen voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden, maar ook jouw professionele vaardigheden aanscherpen.

Kosten
€ 45,- (vrijgesteld van BTW) online tarief
€ 50,- (vrijgesteld van BTW) kantoor tarief

Aantal uren
2 uur
voor groepen tijd in overleg

Locatie
Online en in Almere
In overleg ook mogelijk in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Data voor vFAS

 

Maximaal aantal cursisten
8 cursisten

Voorbeelden van dilemma’s:

Ouderschapsplannen: de ene ouder wil co-ouderschap, terwijl de andere ouder vasthoudt aan een om het weekend regeling. Hoe vind je een evenwicht tussen hun wensen en het welzijn van het kind?

Communicatieproblemen: de beide partners kunnen niet effectief met elkaar communiceren, wat de voortgang van de scheiding bemoeilijkt, over alle punten staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Hoe zorg je dat er beweging komt en zij constructiever met elkaar in gesprek gaan?

Emotionele disbalans: een van de partners wil het proces met meer vaart doorlopen, terwijl de ander tijd nodig heeft om de scheiding te verwerken, dit leidt tot ongelijke machtsverhoudingen. Hoe zorg je voor evenwichtige onderhandelingen waar beiden tot hun recht komen?

Psychische problemen: hoe kunnen we als mediators zorgen voor een eerlijke en evenwichtige bemiddeling, rekening houdend met de psychische problemen van een van de partners? Wat zijn de ethische overwegingen bij het omgaan met situaties waarbij de psychische gezondheid van een partner een rol speelt in de onderhandelingen?

Neem Vandaag Nog Contact Op:

Neem nu contact met ons op en ontdek hoe onze intervisiebegeleiding uw carrière als familierecht- en erfrechtmediator en -advocaat naar nieuwe hoogten kan tillen. Samen streven we naar excellentie in uw vakgebied.

Heeft u een vraag?

Vraag een brochure aan

"*" geeft vereiste velden aan

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Per bijeenkomst wordt een aantal dilemma’s behandeld die van tevoren worden voorbereid door de deelnemers.

Heeft u een vraag?