Mediation

Mediation

Mediation, wat is het?

Mediation is een krachtige methode om met elkaar het gesprek aan te gaan, ook wanneer het ingewikkeld is en emoties een rol spelen Daarom is het van belang om in gesprek te gaan met een mediator die haar vak verstaat. Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en het komen tot oplossingen en afspraken waar een ieder achter kan staan.

 

Wie is jullie mediator?
Annemarie de Graaf, oprichter van Therra, heeft in 1994 haar studie Psychologie afgerond. Ik ben sinds 1996 werkzaam als mediator en ik heb al vele honderden cliënten begeleid.  In een tijd waarin mediation nog relatief onbekend was, heeft zij actief deelgenomen aan diverse mediationprojecten en pilots, varierend van onderwijs tot zakelijke geschillen en rechtbankprojecten.

Daarnaast vervult Annemarie een actieve rol in verschillende besturen om het mediatorsvak te promoten, waaronder het Nederlands Instituut van Psychologen, kwaliteitscommissie van Intop, project bij de Raad voor Rechtsbijstand, organiseren van symposia etc.

 

Beroepsverenigingen die staan voor kwaliteit

Als ervaren mediator is Annemarie aangesloten bij de beroepsvereniging Mediators Federatie Nederland (MfN) en Psycholoog NIP. Deze beroepsverenigingen, die net als Therra kwaliteit en vak ontwikkeling belangrijk vinden.

Bovendien fungeert Annemarie als rechtbankmediator in arbeidszaken, familiezaken en strafzaken. Geregistreerd als High Trust Mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) werkt ze zowel voor betalende cliënten als voor toevoegingsgerechtigden.

 

Diverse soorten mediations: onze expertise

Met haar brede interesse en ervaring sinds 1996 heeft Annemarie een brede expertise ontwikkeld. werk ik als mediator in een breed werkveld. Haar hart ligt bij het succesvol begeleiden van complexe situaties waar zij betrokkenen weer perspectief biedt en mogelijkheden om gezamenlijk weer in gesprek te gaan, zowel op de werkvloer als in meer persoonlijke relaties.

Haar ervaring omvat het begeleiden van arbeidsgeschillen, teamconflicten (soms als mediator en soms als teamcoach), ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan en het herstellen van communicatie in complexe situaties.

Daarnaast werkt Annemarie als Mediator in Strafzaken waarbij zij te maken krijgt met diverse zaken zoals mishandeling, verkeerszaken, huiselijk geweld, burenruzies etc. Ongeacht het type mediation, gaat het altijd om het mogelijk maken van dialogen, het creëren van inzichten en het maken van toekomstgerichte afspraken.