Intervisie voor advocaten

Advocaten zijn verplicht om 8 uur intervisie per jaar te volgen. Wij begeleiden al jaren verschillende groepen advocaten. Intervisie is voor professionals die zich willen ontwikkelen in hun vakgebied. Het vak van advocaat is een mooi en complex vak en brengt diverse dilemma’s met zich mee. Aan de hand van verschillende intervisiemethoden passend bij de doelgroep gaan we in gesprek over de ingebrachte casus.

Kosten
€ 45,- (vrijgesteld van BTW) online tarief
€ 50,- (vrijgesteld van BTW) kantoor tarief

Aantal uren
2 uur online
voor groepen tijd in overleg

Eerstvolgende data

10 oktober 2023 van 15.00 – 17.00 uur

24 november 2023 van 9.00 – 11.00 uur

18 december 2023 van 12.00 – 14.00 uur

Locatie
Online en in Almere
In overleg ook mogelijk in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Maximaal aantal cursisten
8 cursisten

Praktijkvoorbeelden voor de intervisie

Als advocaat krijg je te maken met inhoudelijk boeiende vraagstukken. Soms leveren deze vraagstukken dilemma’s op. Ontdek en bespreek met collega’s uit het vak deze vraagstukken in onze begeleide intervisie bijeenkomsten.

Voorbeelden van casus welke in het verleden is ingebracht.

  1. Communiceren met (mondige) cliënten: hoe ga je om met steeds mondiger wordende cliënten en zorg je voor een professionele communicatie.
  2. Balanceren in echtscheidingszaken: hoe ga ik om met de soms onredelijke eisen van mijn cliënten in echtscheidingszaken?
  3. Uren en tarieven: de ethiek van het factureren. Wat is een eerlijke tariefstructuur en welke uren breng ik wel en niet in rekening bij mijn client?
  4. Vertrouwelijkheid en gelekte documenten: hoe ga ik om met onbedoeld verkregen informatie en deels gelezen documenten die naar mij zijn gestuurd?
  5. Gedrag van de wederpartij: als de advocaat van de wederpartij zich onbehoorlijk gedraagt, wat zijn overwegingen om al dan niet een klacht in te dienen?
  6. Medewerkersfunctioneren: hoe voer ik een constructief gesprek met een medewerker, die ondanks vriendelijkheid en enthousiasme, niet aan de verwachtingen voldoet? Had ik dat eerder moeten onderkennen?

Wat vinden wij belangrijk bij het begeleiden
Voor ons is het belangrijk dat er een open en ontspannen sfeer is, zodat lastige onderwerpen in een ontspannen setting kan worden besproken.

Verschillende intervisie methoden
Wij variëren regelmatig in onze gebruikte intervisiemethode. Sommige hebben wij zelf ontwikkeld en hebben wij passend gemaakt voor de doelgroep.

Heeft u een vraag?

Vraag een brochure aan

"*" geeft vereiste velden aan

Data voor het najaar 2023

10 oktober 2023 van 15.00 – 17.00 uur

24 november 2023 van 9.00 – 11.00 uur

18 december 2023 van 12.00 – 14.00 uur

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Voor wie 

Als je wilt reflecteren op je vak en je je verder als professional wilt ontwikkelen en verdiepen.

  • Advocaten van grote, middelgrote en kleine praktijken

Voorbereiden

  • Voorbereiden van casus om in te brengen tijdens intervisie bijeenkomst

Heeft u een vraag?