In het boek de Pragmatische Aspecten van de menselijke communicatie van Watzlawick staat het toneelstuk van Who’s Afraid of Virginia Woolf centraal. Het toneelstuk van Edward Albee werd voor het eerst opgevoerd in 1962 en is daarna vele malen opnieuw uitgevoerd. Zelf heb ik hem twee jaar geleden gezien in Haarlem en binnenkort is hij weer te zien. Het verhaal gaat over George en Martha die vastgelopen zijn in hun huwelijk. Centraal in het verhaal staan de scherpe dialogen die ook in het boek van Watzlawick worden besproken. Zo zien we het symmetrische escalatiepatroon van George en Martha aan de hand van verschillende scenes. Bij symmetrische escalatie probeert men elkaar te overtreffen. De sneer van George roept een tegenactie op van Martha en vice versa. De vele woordenwisselingen geven inzicht in verschillende interactiepatronen. Wat het leerzame is dat het goed laat zien dat het een wisselwerking is. Dit is wat George Bateson al stelde. Hij beschrijft de sociale psychologie als: ‘de bestudering van de reacties van personen op de reacties van andere personen’. Een leerzaam boek en toneelstuk voor verschillende doelgroepen. Zo is het nuttig om als mediator inzicht te krijgen in de interactiepatronen tussen cliënten en tussen de ouders en hun kinderen. Bij geëscaleerde echtscheidingen (vechtscheidingen) weten mensen soms niet meer hoe ze anders met elkaar in gesprek kunnen. Voor advocaten die willen weten hoe ze om moeten gaan met cliënten die inmiddels al 10 jaar procederen tegen hun ex-partner.

Het boek is een basisboek als je meer wilt weten over het effect van intermenselijke communicatie en het effect op gedrag. Regelmatig wordt het stuk van Edward Albee als toneelvoorstelling uitgevoerd. Ook in 2023 weer https://www.hnt.nl/voorstellingen/7814/Compagnie_Red_Yellow_Blue/Who_s_afraid_of_Oscar_Wilde