Boekrecensie: Sociale Psychologie

Als trainer van de Basisopleiding Mediation is het Handboek Mediation verplichte leesstof. In dit boek worden tal van sociaal psychologische onderwerpen besproken. In het Handboek is er slechts weinig ruimte om bepaalde onderwerpen uit te diepen. In de trainingen vind ik het dan ook interessant om hierover wat meer achtergrond informatie te geven. De schrijver van het boek Cognitieve sociale Psychologie, Joop van der Pligt is op 9 januari 2015 overleden, veel te jong. Ik heb veel vakken bij hem gevolgd en ook mijn afstudeerscriptie en onderzoeksstage besluitvorming en risico analyse, bij hem gedaan. Zijn boek welke hij samen met Nanne de Vries heeft geschreven is zo’n boek wat ik regelmatig ter hand neem om nog weer eens iets op te zoeken. Helaas niet meer te verkrijgen. Daarom een meer recent boek van Elliot Aronson met als titel Sociale Psychologie. Een goed opgebouwd boek met veel praktische voorbeelden. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk maken het tot een leesbaar boek. Hoe worden onze gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloed door anderen. Een van de hoofdstukken gaat over attitudes en attitude verandering. Met een attitude wordt bedoeld meningen en voorkeuren van mensen. Zo kun je een bepaalde attitude hebben over gezondheid, over roken, maar ook over mensen. Het is een makkelijke manier om stimuli en mensen te beoordelen. Vind je iets leuk of niet, is iets nuttig of nutteloos etc. Het voordeel is dat het snel en makkelijk is, maar het nadeel is dat we vaak informatie die niet in ons oordeel past negeren of er niet voor open staan. Deze theorie is zeer bruikbaar als mediator om bewust te zijn wat de relatie is tussen attitudes en gedrag.

Het laatste hoofdstuk in het boek van Aronson gaat over vooroordelen: oorzaken en oplossingen. Een actueel onderwerp en vaak ook een thema waarvan velen van ons zeggen: ik heb geen vooroordelen. Natuurlijk hebben we die. Soms onbewust, soms bewust. In het boek wordt het verschil tussen vooroordelen, stereotypering en discriminatie behandeld als ook een aantal interessante onderzoeken. De verschillende hoofdstukken in het boek zijn makkelijk los van elkaar te lezen. Indien je meer geinteresseerd bent in groepsdynamica of meer in agressie dan kun je de verschillende hoofdstukken apart lezen.

Gegevens van het boek: Elliot Aronson, Sociale Psychologie (8e druk). ISBN 9789043029148.