Opleidingen Almere
Waarschijnlijk heeft een ieder van u wel eens met conflicten te maken gehad. Op het werk of privé. Meestal lukt het mensen wel om deze zelf of met behulp van een manager, personeelszaken of een goede vriend op te lossen. Indien externe hulp nodig is wordt steeds meer een mediator ingeschakeld.

In 2015 waren er 3000 doorverwijzingen door de rechtbanken. Maar het grootste deel vindt plaats op eigen initiatief, op aanraden werkgever of van de bedrijfsarts of een advocaat. Een mediator is opgeleid om conflicten die meer of minder geëscaleerd zijn te begeleiden. Wij verzorgen onder andere de door de Mediators Federatie Nederland (MfN) erkende Basisopleiding Mediation Almere. Een 10-daagse opleiding waarbij u de basisvaardigheden van mediation leert. Naast de formele en juridische aspecten ook de psychologische kant van conflicten. Hoe om te gaan met ruziegedrag, hoe zorg je als mediator voor een veilige setting waarin mensen hun verhaal durven te doen, hoe ga je als mediator om met een dominante cliënt. Deze en nog veel meer vragen worden in onze opleiding behandeld. Na deze basisopleiding mediation in Almere kunt u zich specialiseren. Wij bieden de door het MfN geaccrediteerde opleiding Familie mediation aan. In 7 dagen wordt u door onze deskundige trainers en docenten meegenomen in het juridische, fiscale en gedragswetenschappelijke van een echtscheiding. Hierbij moet u denken aan pensioenverevening, alimentatie voor partners en kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan, de scheidingsmelding en hoe om te gaan met vastzittende patronen in de communicatie.

Mediation wordt naast burenconflicten en echtscheidingen ook steeds meer ingezet bij arbeidsconflicten. Indien u als leidinggevende te maken krijgt met een verstoorde werkrelatie dan is de mediation opleiding in Almere een hele goede basis. Onze cursisten kiezen er regelmatig voor om de opleiding te volgen als managementtool en niet om officieel als mediator geregistreerd te worden.

Kenmerkend voor de mediation opleidingen van Therra in Almere is:
• Kleine groepen zodat u veel persoonlijke aandacht krijgt.
• Deskundige trainers/docenten die tevens veel ervaring als mediator hebben.
• Veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden.
• Een vervolgtraject in de vorm van vaardigheidsdagen en begeleiding bij het assessment.
• Veel extra materiaal via onze Elektronische Leeromgeving Moodle.
• De locatie in Almere is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto.